Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 08 września 2021

Przebudowano kolejną drogę

Przebudowano kolejną drogę

Dzięki pozyskiwanym systematycznie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacjom na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, także i w tym roku możliwe było wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na jednej z gminnych dróg, biegnącej z Gogolewa w kierunku Rogowa. W ramach prac zrealizowanych na odcinku 1,1 km wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a następnie ułożono nawierzchnię z tłucznia granitowego. Wartość inwestycji, której wykonawcą byłą firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi, wyniosła 142 008,54 zł. Jak wspomniano wcześniej, na realizację zadania Gmina Krobia pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, która w tym roku wyniosła 123 750 zł zł. Warto także wspomnieć, iż przy części drogi zostało posadzonych w poprzednich latach kilkadziesiąt drzew, które przyczyniają się to uatrakcyjnienia tego miejsca. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż właśnie ten ciąg komunikacyjny wykorzystywany jest często przez mieszkańców okolicznych wiosek do odbywania wycieczek rowerowych, na co duży wpływa ma bez wątpienia sąsiedztwo jednego z nielicznych kompleksów leśnych w naszej gminie.