Aktualności z NGO 30 marca 2023

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu kultury fizycznej (ogłoszonego Zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Krobi z dnia 23 lutego 2023 roku) w ramach ujętego w konkursie zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych. Wybraną ofertę przedłożył Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia z siedzibą oddziału w Krobi, któremu na realizację zadania publicznego pt. „Krobianka 2023 - senior” udzielono wsparcia w postaci dotacji w wysokości 68.000,00 zł.

 

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 56/2023 Burmistrza Krobi z dnia 30 marca 2023 roku.

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2023-03-30 12:46:21
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz