Aktualności z NGO 8 marca 2023

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dwóch kolejnych objętych konkursami zadań:

W ramach konkursu z zakresu kultury fizycznej i zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży” wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Zagraj z nami siatkarkami” przedłożoną przez Stowarzyszenie ”ZVINNI RAZEM” z siedzibą w Gostyniu (udzielona kwota dotacji: 3.000,00 zł).

W ramach konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zadania „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia” nie wybrano oferty realizacji zadania publicznego i tym samym nie przyznano dotacji.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 33/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 lutego 2023 roku oraz Zarządzeniu nr 36/2023 Burmistrza Krobi z dnia 1 marca 2023 roku

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz