Aktualności z NGO 01 marca 2023

Informacja dot. trwającego otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż Zarządzeniem nr 34/2023 Burmistrza Krobi z dnia 1 marca 2023 roku dokonano zmiany w Załączniku nr 1 Zarządzenia nr 214/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 roku, którym ogłoszony trwający otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Zmianie uległ maksymalny termin rozstrzygnięcia konkursu. Szczegóły w ww. Zarządzeniu w BIP.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz