Projekty 9 grudnia 2019

Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

29 listopada podpisana została umowa pomiędzy Gminą Krobia a firmą „RAF-MAL Zakład Usługowo – Remonotwy Rafał Piotrowski z Gostynia dotycząca realizacji inwestycji pn. „Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT” w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Budowa Centrum realizowana będzie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj, a jej wartość wyniesie 5 198 000,00 zł. Oprócz wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć wyposażenie dla placówki. Budynek „KROB_KULT”, o powierzchni użytkowej ok. 630m2, zlokalizowany zostanie na części terenu obecnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krobi, a w jego murach wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien zakończyć wszelkie prace do połowy 2021 roku. Wyłonienie wykonawcy dla realizacji tego zadania stanowi drugi etap realizacji projektu rewitalizacyjnego, którego wartość wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to 10 789 592,32 zł. Przypomnijmy, iż oprócz budowy ww. Centrum na projekt „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” składają się jeszcze 4 inne przedsięwzięcia inwestycyjne: przebudowa Rynku, przebudowa ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, renowacja Wyspy Kasztelańskiej oraz przebudowa znajdującego się na niej budynku, a także utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie to zrealizowane już zostało w roku 2018).Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-12-10 07:39:57
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz