Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 20 maja 2021

Rozpoczęły się prace na Rynku

Rozpoczęły się prace na Rynku

Jak informowaliśmy już Państwa wcześniej, 13 maja br. centralny punkt Krobi stał się oficjalnie placem budowy. Dziś ruszyły pierwsze prace związane z rewitalizacją tej części miasta, w ramach których spółka Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana rozpoczęła rozbiórką nawierzchni wokół ratusza. Wcześniej wykonawca robót wykonał również pomiary geodezyjne oraz dostarczył elementy ogrodzenia zabezpieczającego plac budowy. Warto w tym miejscu podkreślić, że na chwilę obecną nie są planowane żadne prace, które prowadziłyby do zmiany organizacji ruchu w obrębie Rynku czy powodowały znaczące utrudnienia w dotarciu do punktów handlowych, mieszkań bądź Urzędu Miejskiego w Krobi. O postępie prac, w tym ewentualnych utrudnieniach w ruchu, informować będziemy Państwa na bieżąco - po otrzymaniu szczegółowych informacji od wykonawcy robot budowlanych.