Aktualności 11 września 2018

Takich trzech, jak ich dwóch, nie ma ani jednego!

Takich trzech, jak ich dwóch, nie ma ani jednego!

Współpraca pomiędzy Gminą Krobia a jej partnerem - Gminą Révfülöp, wraz z upływem czasu nieustannie się rozwija i przybiera coraz to nowe formy. Wszelkich starań w zacieśnianiu polsko-węgierskiej przyjaźni dokładają zarówno przedstawiciele krobskiego samorządu, jak i władze nadbalatońskiej gminy. Szczególną rolę w tym partnerstwie odgrywają po stronie węgierskiej Burmistrz Révfülöp - Géza Kondor oraz György Fehér, który przez cztery lata pełnił w Polsce funkcję dyplomaty z ramienia Węgier. Dostrzegając ich wysiłki i zaangażowanie w budowanie pozytywnych relacji miedzy Krobią i Révfülöp, 30 sierpnia br. Rada Miejska w Krobi podjęła uchwałę w sprawie przyznania im Honorowego Obywatelstwa Gminy Krobia. Wręczenie tytułów odbyło się 9 września w Domachowie podczas VIII Festiwalu Tradycji i Folkloru. Przypomnijmy w tym miejscu, że to właśnie w Domachowie, 10 września 2017 roku, podpisana została oficjalna umowa o współpracy pomiędzy Krobią i Révfülöp, która zaowocowała już kilkoma wspólnymi przedsięwzięciami.
Warto zaznaczyć, że honorowe obywatelstwo to zaszczytny tytuł, nadawany osobom, które w szczególny sposób przysłużyły się dla konkretnego miasta, gminy, regionu czy kraju, a jednocześnie nie są jego mieszkańcami. Dodajmy również, że obecnie gmina Krobia może poszczycić się trzema honorowymi obywatelami. Prócz Géza Kondora i Györgya Fehéra, w listopadzie 2009 roku tytuł ten otrzymał również, jako pierwszy w historii gminy Krobia, Frans Beckers, były burmistrz holenderskiej gminy Schinnen, z którą krobski samorząd nawiązał współpracę w 2001 roku.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-09-11 19:10:15