Aktualności 17 listopada 2018

„Uczniowie Fenrycha” zrealizowali swój plan

„Uczniowie Fenrycha” zrealizowali swój plan

17 listopada w Pudliszkach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Witamy w Pudliszkach", realizowany przez grupę nieformalną „Uczniowie Fenrycha” ze środków Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego "PGS 006". Wzięli w nim udział niemal wszyscy jego uczestnicy (ok. 30 osób), a także zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak oraz Andrzej Miałkowski - wieloletni radny Rady Miejskiej w Krobi i autor publikacji o życiu Stanisława Fenrycha. Spotkanie było okazją do dyskusji o działaniach już zrealizowanych, jak i tych, które grupa planuje na 2019 rok. Wśród nich jest m.in. ustawienie na zrewitalizowanym w tym roku skwerze (u zbiegu ulic Ponieckiej i Leszczyńskiej) „witacza”, nawiązującego do historii oraz tradycji Pudliszek. Dotychczasowe prace realizowane były częściowo w okresie letnim, a następnie kontynuowane w październiku i listopadzie. Po wykonaniu oprysków likwidujących chwasty, przy pomocy ciężkiego sprzętu, udostępnionego przez miejscowych rolników, usunięto ze skweru kamienie i nawieziono nań ziemię. Ostatni etap prac, zrealizowanych 12 listopada br., polegał na wyrównaniu terenu, nasadzeniu 100 drzew i krzewów oraz wykonaniu ozdobnej kompozycji z kamienia, w okolicy której stanąć ma w przyszłości witacz. Warto zaznaczyć, że do finalizujących przedsięwzięcie prac przystąpiło wielu mieszkańców Pudliszek - od tych najmłodszych, do nieco starszych, w tym członkowie Stowarzyszenia OSP - Ochoczo Szczerze Pomagamy. Godnym podkreślenia jest fakt, że projekt, prócz zagospodarowania zdegradowanego terenu (działki będącej własnością Powiatu Gostyńskiego), zakładał również wzmocnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami oraz odtworzenie tradycji kultywowanych prawie 100 lat temu przez twórcę zakładu w Pudliszkach i nieformalnego patrona miejscowości - Stanisława Fenrycha. To właśnie on, w okolicach tzw. Porąbki, organizował spotkanie z mieszkańcami, w trakcie których rozmawiał z nimi o problemach wsi i wspólnie budował cele na przyszłość. Nazwa grupy i cele projektu zostały więc wprost zaczerpnięte z tamtych wydarzeń. Niezależnie od tego, które z zaplanowanych przez grupę działań uda się zrealizować w przyszłości, z pewnością już dziś Stanisław Fenrych mógłby być dumny ze swoich "uczniów".

Galeria_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz