Aktualności 24 marca 2017

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku z opracowywanym przez Gminę Krobia Lokalnym Programem Rewitalizacji, zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc w określeniu problemów w sferze gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Mając na uwadze powyższe, prosimy o wypełnienie do 30 marca poniższej ankiety, którą w wersji papierowej otrzymać można również, a następnie złożyć, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul.Rynek 1). Ustalenia programu powinny wynikać z Państwa potrzeb i propozycji zmian stąd też staną się one podstawą do określenia działań w Lokalnym Programie Rewitalizacji, na podstawie którego Gmina Krobia będzie mogła skutecznie starać się o środki na realizację zaplanowanych zdań.

Ankieta

 

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz