Inwestycje 08 stycznia 2021

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródła ciepła!

Zdobądź dofinansowanie do wymiany źródła ciepła!

Podobnie jak w latach poprzednich, z początkiem stycznia ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia. Zasadniczym celem programu, na realizację którego od 2018 r. przeznaczono z budżetu Gminy Krobia blisko 200 tys. zł, jest ograniczanie niskiej emisji, a więc emisji do atmosfery produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych.
W ramach gminnego programu dotacja może zostać udzielona na wymianę systemów ogrzewania w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia, a dotychczasowe źródło ciepła, zasilane paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno itp.), musi zostać trwale zastąpione nowym źródłem ogrzewania, zasilanym paliwem gazowym, olejowym bądź energią elektryczną. Dotacja może zostać udzielona do zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
w wysokości do 50% kosztu zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł. Wnioski o przyznanie dotacji można składać do 31 lipca 2021 r.

Pamiętajmy, że wiele zanieczyszczeń powstaje poprzez spalanie śmieci w naszych piecach, a szkodliwe substancje, które rozprzestrzeniają się w atmosferze, wdychane są przez nas niemal każdego dnia, powodując wiele chorób związanych między innymi z układem oddechowym. I to właśnie chociażby z tego powodu warto postawić na ekologiczne rozwiązania, w tym związane z generowaniem ciepła.

Przypominamy również, że dzięki zamontowanym czujnikom smogu, na bieżąco śledzić można jakość powietrza oraz stopień jego zanieczyszczenia na terenie gminy Krobia. Obserwacje prowadzić można za pośrednictwem strony internetowej www.syngeos.pl bądź linku:

https://krobia.pl/Czujniki_smogu_i_zanieczyszczen.html

Wyniki pomiarów dostępne są również za pośrednictwem aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz