Aktualności 27 maja 2021

498/700

498/700

Czas na podsumowanie ubiegłotygodniowej akcji „Czysta gmina”, zorganizowanej przez krobski samorząd. Przypomnijmy, że rowy melioracyjne, tereny przydrożne, skwery oraz inne miejsca publiczne sprzątali m.in. przedszkolacy i dzieci uczęszczające do żłobka, uczniowie szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grupy sąsiedzkie czy samorządowcy. Podczas dwóch dni wielkiego porządkowania gminy Krobia, w którym udział wzięło blisko 700 osób, udało się uzbierać 498 worków odpadów. Jest to niewątpliwie liczba niebagatelna, jednak nie sposób pokusić się o stwierdzenie, iż jest to o 498 worków za dużo. Śmieci powinny bowiem trafiać do koszy, pojemników czy też Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a nie do miejsc publicznych, z których zostały zebrane. Tym bardziej dziękujemy zatem wszystkim, którzy włączyli się w akcję, czy to zbierając śmieci, czy też zajmując się jej logistyką – od zakupu worków czy rękawiczek poprzez bieżącą koordynację przedsięwzięcia, a na zwiezieniu odpadów kończąc. Warto dodać, że „trend” od kilku lat jest niestety niezmienny, a wśród zebranych śmieci największą część stanowiły butelki z tworzyw sztucznych, butelki po alkoholach (zwłaszcza o małej pojemności) oraz puszki po piwie i napojach energetycznych. Nie zabrakło jednak również sprzętów RTV i AGD bądź ich elementów, akcesoriów samochodowych czy wszelakich odpadów remontowych. Przypomnijmy, że celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od kształtowania świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców zgodnie z zasadą, iż „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Pomimo mnogości zebranych odpadów cieszą zaangażowanie mieszkańców w akcję, a także pytania o to, czy będzie ona kontynuowana w przyszłości. Dziś zbyt wcześnie jeszcze na ostateczną deklarację, ale wiele wskazuje na to, że być może na jesieni mieszkańcy gminy ponownie zaproszeni zostaną do wspólnego sprzątania terenów publicznych. Póki co zachęcamy jednak przede wszystkim do ograniczania ilości wytwarzanych przez nas odpadów, a przede wszystkim do ich selektywnej zbiórki.


Więcej w Facebook #czystagminakrobia

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz