Oświata 26 maja 2022

Czy Waszym dzieciom brakuje pomysłów na to, jak spędzić początek nadchodzących wakacji ?

Czy Waszym dzieciom brakuje pomysłów na to, jak spędzić początek nadchodzących wakacji ?

Gmina Krobia zaprasza uczniów klas I – III oraz IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Krobia na półkolonie „AKADEMIA ŚWIATŁA” w ramach realizowanego projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi”.

 

W terminie od 4 do 15 lipca (od poniedziałku do piątku) uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach zarówno na terenie Krobi jak i w ramach wyjazdów (więcej informacji na plakacie).

 

Rekrutacja na półkolonie odbywa się w terminie od 30.05.2022 r. do 03.06.2022 r. do godz. 14.00. Zgłoszenia ucznia na półkolonie dokonuje rodzic / opiekun prawny w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

 

Obowiązkowo należy złożyć niżej wymienione, wypełnione i podpisane dokumenty:  

1.    Regulamin rekrutacji na półkolonie „AKADEMIA ŚWIATŁA”,

2.    zał. 1 Oświadczenie uczestnika projektu,

3.    zał. 2 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu,

4.    zał. 3 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku,

5.    zał. 7 Regulamin półkolonii „AKADEMIA ŚWIATŁA”[PP1] .

Rodziny wielodzietne, rodzic samotnie wychowujący dziecko, rodzic pracujący, rodzic prowadzący działalność lub gospodarstwo rolne składają dodatkowo także:

4.    zał. 4 Oświadczenie o wielodzietności rodziny,

5.    zał. 5 Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,

6.    zał. 6 Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego.[PP2] 

W przypadku zgłoszenia ucznia z niepełnosprawnością rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest załączyć również orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Maksymalna liczebność uczniów, który zostaną zrekrutowani na półkolonie „AKADEMIA ŚWIATŁA” z poszczególnych szkół to:

1.    Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi: GRUPA 1 – 12 osób (klasy I – III), GRUPA 2 – 12 osób (klasy IV – VI);

2.    Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi: GRUPA 1 – 8 osób (klasy I – III), GRUPA 2 – 8 osób (klasy IV – VI);

3.    Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi: GRUPA 1 – 5 osób (klasy I – III), GRUPA 2 – 5 osób (klasy IV – VI);

4.    Szkoła Podstawowa w Nieparcie: GRUPA 1 – 5 osób (klasy I – III), GRUPA 2 – 5 osób (klasy IV – VI).

 

Szczegółowych informacji o półkoloniach „AKADEMIA ŚWIATŁA” uzyskać można pod numerem telefonu: 65 5712 645.

Zarządzenie z regulaminem

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz