Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 03 stycznia 2020

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do żłobka gminnego w Krobi

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci  do żłobka gminnego w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza nabór dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Do Żłobka Gminnego w Krobi zostanie przyjętych 25 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do 3. roku życia.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych: od 03.01.2020 r. do 24.01.2020 r. w Biurze Obsługi Klienta – w siedzibie Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy) w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia.

 

Ubiegając się o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Krobi należy wypełnić i złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne (poniżej do pobrania):

 - Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka

- Wzór formularza rekrutacyjnego

- Oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3

- Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

- Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

- Oświadczenie o statusie osoby pracującej opiekującej się dzieckiem do lat 3

- Oświadczenie o zatrudnieniu

- Oświadczenie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

- Oświadczenie uczestnika projektu

 

Dokumenty dotyczące przeprowadzenia pierwszej rekrutacji w Krobi:

- Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Krobi

- Załącznik  nr 1 ogłoszenie pierwszej rekrutacji

- Załącznik nr 3 - zasady pierwszej rekrutacji

- Załącznik nr 4 - Harmonogram rekrutacji

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać także biurze projektu – Urząd Miejski w Krobi,  Referat Projektów i Edukacji przy Placu Kościuszki 3 w Krobi w godzinach pracy urzędu, nr telefonu: 504 103 361 lub 65 57 12 645.

 Opublikował: Beata Kulczak kontakt: os@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-01-08 21:04:26