Projekty 19 marca 2021

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi ogłasza nabór uczestników do Krobskiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, nr RPWP.07.02.02-30-0041/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminę Krobia /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną „ARKA”, Powiatem Gostyńskim w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działania: 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania: 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.Opublikował: Barbara Gryczka kontakt: pelnomocnik@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-03-19 11:58:13
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz