Projekty 26 listopada 2021

Ostatni etap rewitalizacji coraz bliżej

Ostatni etap rewitalizacji coraz bliżej

15 listopada, pomiędzy Gminą Krobia a firmą JG-BUD Jan Grzybowski z Daszewic, podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Wyspa Kasztelańska – Centrum Kulturalne i Społeczne” w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Zadanie zrealizowane zostanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj, a jego wartość wyniesie 4 428 000,00 zł. Inwestycja obejmować będzie prace realizowane na dwóch płaszczyznach. Pierwszy element dotyczyć będzie budynku administracyjnego zlokalizowanego na Wyspie Kasztelańskiej, natomiast drugi skoncentrowany zostanie na terenie wokół obiektu. Główne prace w budynku polegać będą na adaptacji pomieszczeń byłej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krobia, która przypomnijmy przeniesiona została w sierpniu do budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT. W zlokalizowanych na pierwszym piętrze pomieszczeniach utworzone zostaną: sala animacji kulturalnej, inkubator NGO i przedsiębiorczości, Klub Wsparcia Rodzin oraz świetlica środowiskowa. Z kolei w piwnicy jedno z pomieszczeń zaadoptowane zostanie na tzw. Multimedialną Wyspę Kasztelańską, w której będzie można zapoznać się z historią tego miejsca i Krobi. Ponadto przewiduje się remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, przebudowę klatki schodowej i pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę instalacji gazowej. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez montaż platformy podłogowej przy schodach zewnętrznych oraz windy. Z kolei w ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przewiduje się budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni, budowę placu zabaw stylizowanego na gród kasztelański, utworzenie ciągów spacerowych z nawierzchni mineralnych, montaż siedzisk gabionowych, wymianę ogrodzenia, nawodnienie terenu, montaż aeratorów do napowietrzania wody w fosie oraz monitoringu. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien zakończyć wszelkie prace w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja inwestycji stanowi ostatni etap realizacji projektu rewitalizacyjnego, którego wartość zgodnie ze złożonym wnioskiem została wyceniona na kwotę 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to 10 789 592,32 zł.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz