Projekty 02 czerwca 2021

Uwaga! Przebudowa Rynku i nowa organizacja ruchu!

Uwaga! Przebudowa Rynku i nowa organizacja ruchu!

Od 8 czerwca dojazd do Rynku możliwy będzie tylko od ulicy Powstańców Wielkopolskich - przez pierzeję południową, którą przejechać będzie można do ulicy Jutrosińskiej. Tak jak do tej pory na odcinku tym obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy;
- pozostałe trzy pierzeje Rynku zostaną wyłączone dla ruchu pojazdów mechanicznych. Zakaz wjazdu na Rynek obowiązywał będzie od ulicy Poznańskiej i ulicy Kobylińskiej;
- w obrębie Rynku dopuszczony zostanie ruch pieszych, umożliwiający dojście do budynków mieszkalnych i obiektów handlowych. Będzie on jednak możliwy wyłącznie w obrębie wydzielonego pasa, wzdłuż części frontowej zabudowy mieszkaniowej;
- w czasie inwestycji ograniczona zostanie możliwość dostarczania pojazdami towarów do punktów handlowych zlokalizowanych na Rynku;
- dojście do ratusza możliwe będzie poprzez wydzielony pas.
W zależności od stopnia zaawansowania robót budowlanych dostęp do budynku możliwy będzie z różnych pierzei;
-podczas robót budowlanych nie będzie możliwe parkowanie na Rynku.
 Informujemy jednocześnie, że przedstawiony plan organizacji ruchu obowiązywał będzie przez większość procesu inwestycyjnego. Ze względu na konieczność wykonania prac na pierzei południowej, w pewnych okresach nastąpi jednak całkowite zamknięcie Rynku dla ruchu kołowego. W takim przypadku na ulicy Jutrosińskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, bez możliwości parkowania, zapewniający jednak dojazd do posesji i punktów handlowych (z wyprzedzeniem będziemy o tym informować mieszkańców).
Objazdy
Objazd do Krobi przebiegał będzie przez północną część gminy. Jadąc od strony Pępowa trasa objazdu prowadzić będzie przez miejscowości Potarzyca – Posadowo – Sułkowice, po czym nastąpi wjazd do Krobi na ulicy Domachowskiej. Następnie, poprzez ulicę Poznańską, kierowcy zostaną skierowani na obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434. Jadąc z kolei od strony Ponieca, do pokonania będzie ten sam odcinek.
Zgodnie z podpisaną umową wszelkie roboty budowlane potrwają do końca czerwca 2022 roku.
Więcej informacji na temat planowanej inwestycji oraz związanych z nią utrudnień uzyskać można pod numerami tel. 65 57 11 111 (od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-15:00) lub 512 356 356 (w weekendy)
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !!!Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-06-02 22:37:17
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz