Projekty 22 kwietnia 2021

Kolejne miliony na inwestycje drogowe w gminie Krobia

Kolejne miliony na inwestycje drogowe w gminie Krobia

21 kwietnia Wojewoda Wielkopolski opublikował listę zadań przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Wśród 101 dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się również to, które realizowane będzie na terenie gminy Krobia. Kosztorysowa wartość zadania, polegającego na budowie gminnych ciągów komunikacyjnych - ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej w Krobi wynosi 7 014 482,04 zł, natomiast kwota przyznanego Gminie Krobia dofinansowania 3 799 366,04 zł. Zakres zadania, które realizowane będzie w latach 2021-2022, obejmuje budowę ulicy Polnej – na odcinku 336 mb oraz łącznika od ulicy Polnej do ulicy Kobylińskiej o długości 603 mb. Nowe drogi pokryte zostaną nawierzchnią z mieszanki mineralno–asfaltowej, a prócz jezdni wyznaczone zostaną w ich obrębie również ciągi pieszo-rowerowe. Na odcinku od ul. Kobylińskiej do Polnej wybudowany zostanie również chodnik, zaś na ul. Targowej ciąg jezdno-pieszy. W ramach zadania wykonana zostanie ponadto kanalizacja deszczowa oraz zamontowane będzie energooszczędne oświetlenie uliczne. Przedsięwzięcie, które będzie już kolejną w ostatnim czasie inwestycją w infrastrukturę drogową na terenie gminy Krobia, zapewnić ma sprawniejszą komunikację oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów, w tym uczniów szkół. Istotnym założeniem planowanego zadania jest także to, że dzięki niemu powstanie ruch tranzytowy, który będzie alternatywą do przejazdu przez centrum miasta, w tym jego rynek. Jak wskazano już powyżej, inwestycja przyczyni się do usprawnienia komunikacji i tym samym dostępności dla służb ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, w tym medycznego. Realizacja zadania umożliwi też dojazd do placówek edukacyjnych, obiektów rekreacyjno – sportowych, w tym Klub Fitness, Orlika, strzelnicy sportowej, a także Małego Kopernika - Lokalnego Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji oraz powstającego właśnie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego KROB-KULT.
Nie jest to jednak koniec dobrych informacji dla mieszkańców gminy Krobia ponieważ w ramach tegoż samego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Gostyński otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej Krobia-Miejska Górka w miejscowości Rogowo. W ramach zadania planuje się położenie nowej nawierzchni, odwodnienie, przebudowę skrzyżowania, ustawienie wiat przystankowych i nowe oznakowanie. Kosztorysowa wartość prac to 2 997 052,13 zł, natomiast wsparcie z rządowego programu wyniesie 1 498 526,06 zł. Realizację zadania wesprze też Gmina Krobia, która na udzielenie Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej zaplanowała w swoim budżecie 750 000,00 zł.

Więcej w galerii_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz