Projekty 01 czerwca 2021

Zakończono kolejny etap rewitalizacji

Zakończono kolejny etap rewitalizacji

28 maja dokonano odbioru zadania związanego z przebudową ul. Szkolnej, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Zakres prac, które co warto podkreślić ukończone zostały w terminie, obejmował przede wszystkim budowę jezdni, kontrapasu dla ruchu rowerowego, chodników, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, a także montaż nowego oświetlenia. Ważnym elementem inwestycji była również budowa podziemnego zbiornika do retencjonowania wody o pojemności 115m3, który zapobiegać ma podtopieniom podczas gwałtownych opadów, ale również umożliwia wykorzystanie zebranej wody do podlewania okolicznych terenów zielonych. Duże zmiany nastąpiły na Placu Tadeusza Kościuszki oraz przed budynkiem Szkoły Podstawowej. W pierwszej z lokalizacji zwężono odcinek jezdni (do szerokości 6m), a na chodnikach posadzono 5 drzew – grusz drobnoowocowych. Już niebawem pojawią się w tym miejscu również ławki z kwietnikami. Z kolei na terenie przed obiektem szkolnym wydzielono specjalne miejsca parkingowe dla autobusów szkolnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że cały ciąg przebudowywanych ulic, zgodnie z projektem organizacji ruchu, stanowił będzie tzw. strefę zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu. Wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych ma przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskich placówek oświatowych oraz korzystających z obiektów sportowo-rekreacyjnych w tej części miasta. Wartość zadania realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi wyniosła 3 275 245,44 zł. Przypomnijmy, że inwestycja stanowi jedno z pięciu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, na który Gmina Krobia pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 789 592,32 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz