Projekty 08 września 2022

Pierwsza wizyta w ramach Funduszu Wyszehradzkiego za nami

Pierwsza wizyta w ramach Funduszu Wyszehradzkiego za nami

Pierwsza wizyta w ramach Funduszu Wyszehradzkiego za nami

 

 

Mosty są w czasach niepokoju, wojny, kryzysu klimatycznego i humanitarnego najtrafniejszą metaforą i najbardziej potrzebną formą angażowania się społeczności lokalnych. International Visegrad Fund wspiera nas w budowaniu współpracy pomiędzy pięcioma partnerskimi krajami, zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Pierwsza wizyta zorganizowana w ramach partnerstwa odbyła się w Veľký Meder i w mieście Révfülöp na Węgrzech. Była okazją do dyskusji na temat sprawdzonych form polityki senioralnej i wspierania rozwoju turystyki kulturowej. Mieliśmy też okazję poznać organizację Veszprém Megyei Éfoész , która z powodzeniem rozwija działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym program mieszkaniowy i zatrudnienia społecznego.

Liderem projektu, który jest finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego jest Gmina Krobia. Dziękujemy za udział w wizycie Thermal Corvinus Veľký Meder Aquapark, Gyuri Fehér , SIEC Macedonia, Асоцијација MИСЛА - Association MISLA Slezská diakonie @ergon

#visegradfund

#visegrad

#internationalvisegradfund

#socialeconomy

Projekt "Building International Bridges - Social Enterprenurship as a Tool for Local Economic Empowerment " jest dofinansowany że środków Funduszu Wyszehradzkiego

 

 

 

 

The first visit as part of the Visegrad Fund is behind us

 

In times of unrest, war, climate and humanitarian crisis, bridges are the most accurate metaphor and the most needed form of involvement of local communities. The International Visegrad Fund supports us in building cooperation between five partner countries interested in the development of social entrepreneurship.

The first partnership visit was to Veľký Meder and the town of Révfülöp in Hungary. It was an opportunity to discuss proven forms of senior policy and support the development of cultural tourism. We also had the opportunity to meet the Veszprém Megyei Éfoész organization, which successfully develops activities for people with disabilities, including a housing and social employment program.

The leader of the project financed by the Visegrad Fund is the Krobia Commune. Thank you for visiting Thermal Corvinus Veľký Meder Aquapark, Gyuri Fehér, SIEC Macedonia, Асоцијација MИСЛА - Association MISLA Slezská diakonie @ergon

#visegradfund

#visegrad

#internationalvisegradfund

#socialeconomy

The project "Building International Bridges - Social Enterprenurship as a Tool for Local Economic Empowerment" is co-financed by the Visegrad Fund

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz