Oferta pracy 18 marca 2021

Poszukiwany TERAPEUTA W DZIENNYM DOMU POMOCY W KROBSKIM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KROBI

Poszukiwany TERAPEUTA W DZIENNYM DOMU POMOCY W KROBSKIM CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KROBI w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Szczegóły na stronie:

http://sdschwalkowo.nbip.pl/sdschwalkowo/?n_id=21&id=106

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz