Aktualności 09 marca 2022

Prace archeologiczne na rynku

Prace archeologiczne na rynku

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków prace rewitalizacyjne na rynku odbywają się pod nadzorem archeologa. Jest to typowa procedura przy tego typu przedsięwzięciach. Podczas robót ziemnych odkryto pozostałości z dawnych lat – wykonane z cegły oraz kamienia. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające jaką funkcję pełniły one w przeszłości. Gdy sprawa zostanie wyjaśniona, poinformujemy Państwa o tym, jaki dorobek naszych przodków został odkryty. Jednocześnie przypominamy, że teren rynku pozostaje placem budowy i należy poruszać się po nim w miejscach do tego wyznaczonych. Tymczasem umieszczamy kilka fotografii z wykonanej odkrywki w pobliżu wejścia do budynku ratusza.

Foto Facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz