Projekty 15 lutego 2024

Rozpoczęto realizację projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”

Rozpoczęto realizację projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”

W dobie rozwijającej się technologii, a także związanych z nim zagrożeń, Gmina Krobia staje przed ważnym zadaniem jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych mieszkańców, pracowników i kontrahentów. Bardzo ważne jest zatem, aby pozyskiwać i przeznaczać środki na rozwój cyberbezpieczeństwa i zachowanie określonych w przepisach prawnych standardów tym związanych, ale jeszcze ważniejsze jego to, by po prostu zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

Gminie Krobia udało się pozyskać dofinasowanie w kwocie 688 872,13 zł na realizację projektu w tym zakresie w ramach Programu Operacyjnego   Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności Gminy oraz jej zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Wsparciem zostanie objęty Urząd Miejski w Krobi oraz inne jednostki gminne (szkoły podstawowe w Krobi oraz Starej Krobi, zespół szkolno-przedszkolny w Pudliszkach, krobskie przedszkole „Pod Świerkami”, Centrum Usług Wspólnych w Krobi oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi). 13 lutego br. odbyło się pierwsze projektowe spotkanie organizacyjne przedstawicieli ww. jednostek.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt wzmacniający cyberbezpieczeństwo powyższych instytucji, ale również zostaną usprawnione obowiązujące procedury w tym zakresie, a w wyniku szkoleń poszerzona zostanie także wiedza pracowników jednostek.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz