Inwestycje 04 kwietnia 2022

Kolejne miliony na gminne drogi

Kolejne miliony na gminne drogi

W najbliższym czasie rozpocznie się kolejna duża inwestycja drogowa w gminie Krobia. 28 marca krobski samorząd oraz lokalna firma P.H.U. Patryk Borowczyk z Krobi podpisały bowiem umowę na przebudowę z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach. Złożona przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym oferta opiewała na sumę blisko 5,4 mln zł, z czego wartość dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4 702 500,00 zł. Zakres robót obejmie przede wszystkim budowę i przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego na odcinku ok. 1,5 km, budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien zakończyć wszelkie prace w ciągu 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Warto podkreślić, że ulica Fabryczna jest bez wątpienia jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w miejscowości. Wynika to m.in. z faktu, iż jest to najliczniej zamieszkiwana ulica na terenie gminy Krobia, a ponadto znajdują się przy niej liczne obiekty użyteczności publicznej, w tym świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna, stadion sportowy, przedszkole, klub SENIOR+ oraz obiekty handlowo-usługowe i produkcyjne zapewniające miejsca pracy dla kilkuset osób. O utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz