Projekty 07 stycznia 2020

Ważna informacja dla rodziców!

Ważna informacja dla rodziców!

Urząd Miejski w Krobi przypomina, że ubiegając się o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Krobi należy złożyć komplet wypełnionych dokumentów, które dostępne są na stronie:
https://krobia.pl/Ogloszenie_o_rekrutacji_dzieci__do_zlobka…

W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów, komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz