Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 26 lutego 2018

Zapraszamy do rekrutacji uczniów w projekcie „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla

Zapraszamy do rekrutacji uczniów w projekcie  „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla

Rekrutacja uczniów w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką- kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.   

Więcej _ BIP Gminy Krobia