Oferta pracy 12 kwietnia 2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko OPIEKUN/KA w Żłobku Gminnym w Krobi

Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Gminnego w Krobi lub pocztą na adres: Żłobek Gminny w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko OPIEKUN/KA Żłobka Gminnego w Krobi”, w terminie do dnia 21.04.2021r. do godz. 15.00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zalaczniki do ogloszenia

Kwestionariusz-osobowy-kandydata

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz