Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 04 maja 2020

Dzięki nim możliwa będzie nauka w czasie pandemii

Dzięki nim możliwa będzie nauka w czasie pandemii

22 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 8 routerów WiFi z modemem LTE zakupiła Gmina Krobia w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dodajmy, że zgodnie z założeniami programu krobski samorząd mógł ubiegać się o 70 tys. zł. na zakup sprzętu. Ostatecznie udało się go nabyć za kwotę 70 112,46 zł, z czego 69 534, 46 zł stanowiły środki pozyskane przez krobski samorząd w ramach "Zdalnej Szkoły".

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie, wywołaną koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało, że uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Ponieważ część z nich nie posiada dostępu do sprzętu komputerowego czy internetu, projekt ma im umożliwić realizację podstawy programowej. W przypadku gminu Krobia zapotrzebowanie na sprzęt ustalone zostało w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych. Laptopy i routery trafią tym samym do tych uczniów, którzy w ogóle nie posiadają w domu komputera lub laptopa bądź też, z uwagi na potrzeby rodzeństwa czy rodziców pracujących zdalnie, nie mają do nich pełnego dostępu. W uzasadnionych przypadkach sprzęt posłuży też do prowadzenia zdalnych zajęć przez tych nauczycieli, którzy co prawda mają w domu do dyspozycji komputer, ale jest on wykorzystywany przez ich dzieci również do nauki zdalnej. Laptopy i routery trafią do szkół w pierwszej połowie maja, a następnie zostaną użyczony uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu stanu epidemii sprzęt wróci do poszczególnych szkół i pozostanie na ich wyposażeniu.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.