Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 14 maja 2020

Gmina Krobia realizuje projekt "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Gmina Krobia realizuje projekt

Nazwa Programu Operacyjnego:  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego:  I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej:  1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Nazwa projektu grantowego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania

Okres realizacji projektu: od 29 kwietnia 2020r.  do 29 października 2020r.

Grupa docelowa projektu: wsparcie 4 szkół podstawowych, uczniowie i nauczyciele  z terenu gminy Krobia

Ilość zakupionego sprzętu: 22 szt. laptopów, 8 szt. routerów bezprzewodowych

Kwota dofinansowania: 69 534,46 zł

Wartość zakupionego sprzętu: 70 112,46 zł

Biuro projektu: Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia, tel. 504-102-998 mail: malykopernik@krobia.pl