Oferta pracy 27 września 2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pudliszkach.

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, z siedzibą szkoły: ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krobia, na pięć lat szkolnych do 31 sierpnia 2026 r.

Treść ogłoszenia o konkursie, znajduje się w załączniku nr 1 Zarządzenia nr 118/2021 Burmistrza Krobi z dnia 24.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi.

Oferty należy składać do dnia 12 października 2021 r.  do godz. 15.00 - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Więcej informacji w BIP

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz