Oferta pracy 04 sierpnia 2021

W drodze po zawodowe doświadczenie

Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkie osoby, które chciałyby poznać arkana pracy urzędniczej, do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w krobskim magistracie. Jest on szansą nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie administracji samorządowej, ale również zdobycia bądź poszerzenia kompetencji, które mogą się okazać kluczowe w przypadku poszukiwania pracy w przyszłości. Staż odbyć mogą osoby bezrobotne, w ramach limitu i kryteriów ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu (w tym osoby po 30 roku życia) Oferty, zawierające podanie o przyjęcie na staż i życiorys, przesyłać można na adres Gminy Krobia lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi do 20 sierpnia br. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-08-04 09:01:41
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz