Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Projekty 27 kwietnia 2019

Umowa podpisana, teraz czas na roboty budowlane

Umowa podpisana, teraz czas na roboty budowlane

25 kwietnia Zastępca Burmistrza Krobi Michał Listwoń podpisał w imieniu Gminy Krobia umowę z konsorcjum firm JG-Bud Jan Grzybowski z Daszewic i P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania, na mocy której obiekt dawnej gazowni przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi przebudowany zostanie na potrzeby Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS). Warto dodać, że przy podpisaniu umowy obecni byli również Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, reprezentujący Powiat Gostyński – partnera projektu dotyczącego KCUS, członkini Rady Seniorów w Krobi Domicela Skrzypalik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Anna Krzyżostaniak. Wszyscy zgodnie przyznawali, że uratowanie tego obiektu i nadanie mu nowych funkcji, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Krobia i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Wobec wykonawcy z którym podpisano umowę, przedstawiciele samorządu Krobi i Powiatu Gostyńskiego formułowali oczekiwania, aby inwestycja została zrealizowana rzetelnie i terminowo. Zgodnie z zawartą umową prace rozpoczną się po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji projektowej, a zakończenie robót planowane jest do połowy grudnia 2020 roku. Wykonawca dysponuje doświadczeniem w ratowaniu i przebudowie starych obiektów, specjalizuje się m.in. w rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Wśród realizowanych przez to konsorcjum zadań wymienić można m.in. przebudowę spichlerza – obiektu muzealnego na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem czy też modernizację małej parowozowni w Pleszewie na potrzeby miejscowego Domu Kultury. Wartość prac budowlanych związanych z powstaniem Krobskiego Centrum Usług Społecznych to 4 277 666 zł, z czego – co warto podkreślić – blisko 2 mln zł stanowi dofinansowanie, które Gmina Krobia pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. W budynku KCUS funkcjonować będą: Klub Seniora dla 60 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, a także mieszkania chronione. Te ostatnie doposażone zostaną w sprzęt i pomoce umożliwiające pobyt w nich osobom lub rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W mieszkaniach zostanie zamontowany również system tzw. teleopieki, umożliwiający 24-godzinny monitoring np. osób starszych czy z niepełnosprawnością pod nieobecność ich opiekunów, który gwarantował im będzie bezpieczeństwo. Ponieważ utworzenie KCUS obejmuje także tzw. działania miękkie, na które krobski samorząd pozyskał dodatkowo blisko 1,9 mln zł (również w ramach WRPO na lata 2014-2020), w przyszłości świadczone będzie mogło być w nim m.in. poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne czy rodzinne). W ramach Klubu Seniora przewidziano natomiast warsztaty rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania seniorów, wykłady związane z ich edukacją prozdrowotną, a także zajęcia: sportowe (m.in. nordic walking i wyjazdy na basen), prozdrowotne-terapeutyczne (artterapia, muzykoterapia, fizjoterapia/kinezyterapia) oraz kulturalne (wizyty w kinie, teatrze, koncerty). Na koniec warto podkreślić, że budowa Krobskiego Centrum Usług Społecznych jest szansą nie tylko na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, ale również na zachowanie aktywności seniorów, co nabiera szczególnego znaczenia w następstwie starzejącego się społeczeństwa. Dzięki jego utworzeniu uda się również zachować zabytkowy budynek starej gazowni oraz poprawić estetykę przestrzeni publicznej.

Galeria_FacebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-27 12:47:53