Gmina Krobia realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowa Gmina”

Gmina Krobia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant w wysokości 387 540,00 zł. Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Krobi, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych

 

Okres realizacji projektu: od 11 maja 2022  do 30 września 2023 r.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-06-21 10:21:48
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz